Pasowanie na czytelnika

Dnia 14.05.2021 r. odbyło się w naszej szkole pasowanie na czytelników uczniów
klasy pierwszej. Z tej okazji pierwszaki wraz z wychowawczynią p. Moniką
Grzecznowską wysłuchały piosenki w wykonaniu krasnoludków z klasy drugiej,
które przybyły na uroczystość w towarzystwie Królewny Śnieżki. Pojawiła się
także Królowa Książka – władczyni szkolnej biblioteki, która przypomniała zasady
właściwego korzystania z księgozbioru. Po programie artystycznym uczniowie
klasy pierwszej złożyli ślubowanie, a następnie zostali pasowani przez p. dyrektor
Beatę Skowron na czytelników. Otrzymali także pamiątkowe dyplomy oraz
zakładki do książek, które wręczyła opiekunka szkolnej biblioteki i organizatorka
uroczystości – p. Anna Pakos. Pasowanie przebiegło w miłej atmosferze
i uświadomiło wszystkim zebranym, że warto odwiedzać bibliotekę i korzystać
z jej zasobów, bo, jak śpiewały dzieci w jednej z piosenek „kto czyta książki, ten
żyje dwa razy”.


Komentarze są zamknięte.