Pasowanie klasy I

8 października 2021 r. w Szkole Podstawowej w Strzegowie odbyło się pasowanie uczniów
klasy pierwszej. Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Beata Skowron kierując ciepłe słowa
powitania do pierwszaków. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności wokalne
i recytatorskie. Najważniejszym momentem uroczystości było złożenie przez dzieci
ślubowania oraz pasowanie na uczniów, którego dokonała pani dyrektor poprzez symboliczne
dotknięcie ramienia dziecka – drewnianym ołówkiem. Do grona społeczności szkolnej
wstąpiło 13 uczniów. Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy
i legitymacje szkolne, które wręczyła wychowawczyni klasy I – pani Beata Naruszewicz. Nie
zabrakło również upominków od pani wicedyrektor Anny Marusiak. Miłą niespodzianką były
słodycze podarowane przez kolegów i koleżanki z klasy II. Po uroczystości i pamiątkowych
zdjęciach „nowi” uczniowie udali się na słodki poczęstunek.


Komentarze są zamknięte.