Narodowe Czytanie – siódma edycja

Dnia 6 marca 2020 roku w naszej szkole odbyło się już siódme spotkanie
poświęcone nowelom polskim i ich twórcom.
Tym razem lektorami byli: uczniowie klasy trzeciej szkoły podstawowej
z wychowawczynią Panią Anną Marusiak, babcia Pani Danuta Fortuna , rodzic
Pani Marzena Grochowska oraz woźny Pan Stanisław Wiśniewski. Uczniowie
odziani w mundurki reprezentacyjne przeczytali zebranym historię Marcysia
–bohatera noweli „Dym” Marii Konopnickiej.
Kolejna część spotkania poświęcona była obchodom Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ich sylwetki przedstawione zostały w formie
prezentacji multimedialnej przygotowanej przez Panią Katarzynę Kalinowską, a
o losach żołnierzy opowiadali zgromadzonym uczniowie klasy piątej.
W tym miejscu chcielibyśmy złożyć serdeczne podziękowania wszystkim
osobom przygotowującym to przedsięwzięcie, a szczególnie Pani Danucie
Fortuna za przygotowanie przepięknej, tematycznej dekoracji podkreślającej cel
i charakter uroczystości.
Na zakończenie dyrektor szkoły Pani Beata Skowron wręczyła dyplomy
uczniom wyróżniającym się w nauce w miesiącach styczniu i lutym.
Nie obyło się również bez życzeń skierowanych do przedstawicielek płci
pięknej w związku ze zbliżającym się Dniem Kobiet.
Wszystkim mężczyznom za pamięć i dobre słowa dziękujemy.


Komentarze są zamknięte.