Międzyszkolny Sejmik Krajoznawczy

23 maja br. uczniowie klasy III gimnazjum Klaudia, Dominika ,Dorian oraz

przedstawiciel klasy II Krzysztof i Dorian byli uczestnikami Międzyszkolnego

Sejmiku Krajoznawczego o wybitnych Polakach Kresowych ph. ,,100 lat

Niepodległości’’ odbywającego się w Szkole Podstawowej nr1 w Lubsku. Podczas

spotkania wygłoszono kilka interesujących referatów, ukazujących trudną i wyboistą

drogę do niepodległości. Treść referatu naszych uczennic Klaudii i Dominiki

dotyczyła abpa Ignacego Tokarczuka ( w związku z przypadającą w tym roku setną

rocznicą urodzin) nazwanego ,,niezłomnym’’ w walce o wiarę, kościół i prawa

człowieka. Krzysztof zaprezentował się w wierszu T. Różewicza ,,Ocalony’’..

Młodzież godnie reprezentowała naszą społeczność uczniowską. Warto

przypomnieć, iż poprzedni sejmik krajoznawczy miał miejsce w murach SP

w Grabicach.


Komentarze są zamknięte.