Matematyka / informatyka

Created on przez admin

Zdalne lekcje matematyki 
Rozwiązane zadania proszę przesyłać za pomocą zdjęcia
na messenger’a lub na adres email: adam.naruszewicz@zsgrabice.pl .

                                                                                                                                                    

TYDZIEŃ 11        01 – 05.06.2020 

                                                                                                                                                    

Klasa IV
Poniedziałek, wtorek – 01 – 02.06.2020 r.  

Temat: Mnożenie i dzielenie przez 10, 100, 1000… Podręcznik, strona 125 – 130.
Filmy:
Mnożenie ułamków przez 10, 100, 1000…
Dzielenie ułamków przez 10, 100, 1000…
Do wykonania:
podręcznik,
zadanie 2, 4, strona 138,
zeszyt ćwiczeń:
  4,  strona 134. 
Termin rozwiązania zadań – 03.06.2020 r.

Środa, czwartek – 03 – 04.06.2020 r.
Temat: Pola figur płaskich. Podręcznik, strona 146 – 150.
Filmy:
Pola figur – wprowadzenie.
Graficzne porównywanie pól figur.
Do wykonania:
podręcznik,
zadanie 1, 2 strona 149,
zeszyt ćwiczeń:
  1, 2, 3,  strona 137 – 138. 
Termin rozwiązania zadań – 05.06.2020 r.


Klasa V
Poniedziałek, wtorek – 01 – 02.06.2020 r.
Temat: Kalendarz i zegar. Podręcznik, strona 92 – 99.
Filmy:
Jednostki czasu.
Obliczenia zegarowe.
Czas i kalendarz.
Obliczenia kalendarzowe.
Do wykonania:
podręcznik,
zadanie 2, poziomy: A,B,C, przykłady: a,b,c, strona 96,
zeszyt ćwiczeń:  1, 2, 3,   strona 123. 
Termin rozwiązania zadań – 03.06.2020 r.

Środa, czwartek – 03 – 04.06.2020 r.
Temat: Miary, wagi i pieniądze. Podręcznik, strona 92 – 99.
Filmy:
Jednostki masy.
Jednostki długości.


Do wykonania:
podręcznik,
zadanie 1, 2,  strona 101,
zeszyt ćwiczeń: 
1, 2,    strona 126. 
Termin rozwiązania zadań – 05.06.2020 r.

Klasa VI
Poniedziałek, wtorek – 01 – 02.06.2020 r.
Temat: Korzystanie ze wzorów. Podręcznik, strona 174 – 178.
Wykonujemy notatkę z podręcznika do zeszytu.

Do wykonania:
podręcznik,
zadanie 1, poziomy: A,B,C, przykłady: a,b,c, strona 177,
Termin rozwiązania zadań – 03.06.2020 r.

Środa, czwartek – 03 – 04.06.2020 r.
Temat: Plan, mapa i skala. Podręcznik, strona 180 – 186.
Filmy:
Skala wprowadzenie.
Obliczanie długości odcinka gdy dana jest jego długość w skali.
Rysowanie odcinka w skali.
Skala na planach i mapach.

Do wykonania:
podręcznik,
zadanie 1, poziomy: A,B,C, przykłady: a,b,c, strona 184,
zeszyt ćwiczeń: 
1, 2,3    strona 145. 
Termin rozwiązania zadań – 05.06.2020 r.

Informatyka
Temat: Wyszukiwanie informacji i elementów graficznych (otwarte zasoby).
Dowiem się, w jaki sposób wyszukiwać informacje graficzne i dlaczego warto korzystać z otwartych zasobów sieci.
Lekcja z e-podręcznika

Godzina wychowawcza
Temat: Jak oswoić wewnętrznego krytyka.

Film:
Jak oswoić wewnętrznego krytyka?

Klasa VII
Poniedziałek, wtorek – 01 – 02.06.2020 r.
Temat:Trójkąt równoboczny i jego połowa. Podręcznik, strona 283 – 292.
Filmy:
Wysokość trójkąta równobocznego.
Pole trójkąta równobocznego.
Trójkąt 30, 60, 90.
Trójkąt 30, 60, 90 – zadania.
Twierdzenie Pitagorasa -2 .

Do wykonania:
podręcznik,
zadanie 2, 3, 4  strona 290,

Termin rozwiązania zadań – 03.06.2020 r.

Środa, czwartek – 03 – 04.06.2020 r.
Temat: Geometria kartki w kratkę. Podręcznik, strona 300 – 186.

Do wykonania:
podręcznik,
ćwiczenie 1,  2, 3,  strona 302 – 303,
zeszyt ćwiczeń: 
1, 2,    strona 112. 
Termin rozwiązania zadań – 05.06.2020 r.

Informatyka
Temat: Zasady bezpiecznej pracy w sieci lokalnej i globalnej 
Nauczę się zasad bezpiecznej pracy w sieciach lokalnych i globalnych.
Lekcja z e-podręcznika

Klasa VIII
Poniedziałek, wtorek – 01 – 02.06.2020 r.
Temat:Długość okręgu i pole koła – zadania . Podręcznik, strona 283 – 292.
Filmy:
Pole koła.
Przygotowanie.
Liczba pi i obwód koła.

Do wykonania:
podręcznik,
ćwiczenie 1, 2, 3  strona 278 – 279,
zeszyt ćwiczeń:  1, 2,    strona 106. 

Termin rozwiązania zadań – 03.06.2020 r.

Środa, czwartek – 03 – 04.06.2020 r.
Temat: Oś symetrii i środek symetrii. Podręcznik, strona 284 – 292 .
Filmy:
Symetria
Do wykonania:
podręcznik,
ćwiczenie 1,  2,   strona 286 – 287,
                        zadanie 1, 2 strona 290,
zeszyt ćwiczeń
:
1, 2,    strona 110. 
Termin rozwiązania zadań – 05.06.2020 r.


1 2 3 4 5 6 7


Komentarze są zamknięte.