MAM TALENT

Konkurs „MAM TALENT”

8 lutego w Szkole Podstawowej w Grabicach, z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego odbył się konkurs „Mam talent”. Do udziału zgłosiło się 13 uczestników z różnorodnymi prezentacjami, a gościnnie przybyli do nas: Wójt Gminy Gubin Zbigniew Barski, Przedstawiciele Nadleśnictwa Gubin: Sylwester Wróbel i Artur Skowron, uzdolnieni rodzice: pan Ryszard Waplak (akordeon) i pani Sylwia Graczyk (rysunek w ołówku). Nad całością przedsięwzięcia czuwała opiekun SU pani Bogumiła Skowronek. Występy były niezwykle ciekawe i zaskakujące umiejętnościami naszych uczniów: popisy taneczne, muzyczne, gimnastyczne, recytatorskie (zespołowe lub indywidualne). Publiczność dopingowała, oklaskiwała i wspierała jak tylko mogła wykonawców, doceniając ich odwagę i talent. Szkolny show prowadziło dwóch uczniów: Marlena Łaska i Krzysztof Harbaruk. Przerwę uświetnił pan Ryszard Waplak – rodzic uczennicy z klasy IV, który pięknie zagrał na akordeonie. Wystrój sali upiększyły rysunki pani Sylwii Graczyk. Jury, w którym zasiedli: pani dyrektor Beata Skowron, pan Artur Bezdziczek, pan Ryszard Waplak, pan leśniczy Sylwester Wróbel, miało trudne zadanie – uczniowie zadziwiali wspaniałymi występami. Ostatecznie jury ogłosiło werdykt:
I miejsce – Weronika Dwornicka, Filip Graczyk (taniec towarzyski)
II miejsce – Lena Budzianowska (gra na skrzypcach)
III miejsce – Krystian Data (śpiew)
Nagrodę publiczności zdobyła grupa gimnastyczna z klasy VI w składzie: Wiktoria Solecka, Alicja Kiwka, Andżelika Wojtal, Marcel Konowalczuk.Gratulujemy!!!

W czasie kilkuminutowych obrad Jury, czas umilił nam romantyczny i żartobliwy występ walentynkowy w wykonaniu uczniów klasy III Gimnazjum, gdzie pojawiły się piosenki, wiersze i skecze odnoszące się do nadchodzącego święta 14 lutego. Przedstawienie było przygotowane pod kierunkiem pani Małgorzaty Budzianowskiej.
Dziękujemy za pomoc w organizacji konkursu, ufundowanie ciekawych i wartościowych nagród naszym przyjaciołom i sponsorom: Gmina Gubin – Wójt Gminy Zbigniew Barski, Nadleśnictwo Gubin – Nadleśniczy Janusz Rogala, Leśniczy Sylwester Wróbel, Leśniczy Artur Skowron, Sołectwo Grabice –Sołtys Zbigniew Gaca, Sklep „DWOJAN” Jan Dwornicki, Firma „ZIKO” Marzena i Dariusz Zinów, Firma „ZED” Edyta i Paweł Zajkowscy.

Konkurs był niezwykle ciekawy, ukazujący talenty naszych uczniów, pełen pomysłowości i spontanicznej radości dzieci. W przyszłym roku zapewne to powtórzymy!

 


Komentarze są zamknięte.