Lubuski Konkurs Recytatorski 2018

Lubuski Konkurs Recytatorski jest częścią Programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE 2018 realizowanego w województwie lubuskim. Operatorem programu jest Regionalne Centrum Animacji Kultury, realizatorami – organizatorzy etapów powiatowych: samorządy lokalne, domy, ośrodki i centra kultury. PRO ARTE 2018 to cykl prezentacji artystycznych organizowanych na poziomie rejonowym, powiatowym i wojewódzkim. Konkurs jest imprezą otwartą dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów województwa lubuskiego.

21 marca uczennice naszej szkoły Weronika Dwornicka i Nikola Krześlak zostały Laureatami Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego w I kategorii wiekowej i otrzymały nominację do etapu powiatowego.

Gratulujemy!


Komentarze są zamknięte.