JUBILEUSZ SZKOŁY

Jubileusz Szkoły w Grabicach

08.października 2016 r. świętowano

70-ciolecie szkoły w Grabicach

Obchody jubileuszu rozpoczęła msza święta, po której wszyscy goście udali się do barwnie przystrojonej szkoły. W ten jubileuszowy dzień w progi szkoły przybyli: Wójt Gminy Gubin Pan Zbigniew Barski, Przewodnicząca Rady Gminy Gubin Pani Dorota Prugar-Wasielewska, Radni Gminy Gubin, Radny powiatu krośnieńskiego Pan Roman Sikora, dyrektorzy szkół gminnych, pracownicy Urzędu Gminy, Agencji Ubezpieczeniowych, Nadleśnictwa Gubin, absolwenci, emeryci, rodzice, nauczyciele i uczniowie.

„Cieszę się, że przyjęliście Państwo nasze zaproszenie, i że będziecie Państwo w dniu dzisiejszym z nami. W to dzisiejsze święto wzruszają się nawet zacne, szkolne mury – bo oto spotkanie, które łączy w sobie zapisane kartki 70-letnich wydarzeń szkoły.” – tak dyrektor szkoły Beata Skowron rozpoczęła przemówienie, podczas którego przybliżyła również historię szkoły, podziękowała za współpracę. „Szczególne podziękowania kieruję do, wspaniałych pedagogów, którzy tworzyli historię szkoły i dorobek wielu pokoleń, Pragnę wyrazić uznanie dla każdego wysiłku wszystkich  dyrektorów tej szkoły,  nauczycieli;  dla byłych i obecnych pedagogów, pracowników szkoły, dla wszystkich rodziców i absolwentów – za wszystko co powstawało i powstaje – za wspólne działania dla dobra uczniów i całego środowiska”. Słowa podziękowania skierowane były również do Wójta Gminy Gubin pana Zbigniewa Barskiego, Radnych Gminy, Kierowników Jednostek Organizacyjnych oraz sołtysów za pomoc, ofiarność i zrozumienie. Podziękowania płynęły do wszystkich tych, którzy poprzez swoją obecność, niezależnie od czasu i okoliczności, tworzyli historię tej szkoły na przestrzeni 70 lat, pozostawiając jakąś cząstkę siebie już na zawsze w szkole w Grabicach. Dyrektor szkoły na koniec wystąpienia życzyła wszystkim, aby ten jubileuszowy dzień zapisał się trwale w dobrych wspomnieniach. Po wystąpieniu pani dyrektor,  głos zabrali przybyli goście: Wójt Gminy Gubin Pan Zbigniew Barski, radny powiatu krośnieńskiego Pan Roman Sikora, radny Gminy Gubin Pan Marian Adamczyk oraz dyrektorzy szkół gminnych, składając gratulacje z okazji tak pięknego jubileuszu życząc jednocześnie wielu sukcesów dydaktycznych i wychowawczych. Uroczystość uświetniły występy uczniów: scenki szkolne, występy wokalne i taneczne. Uroczystości uwieńczył pyszny tort oraz wspólne okolicznościowe zdjęcia. Potem były spotkania przy kawie, zwiedzanie szkoły oraz zapoznawanie się z historią szkoły, podziwianie starych zdjęć, kronik, dokumentów.


Komentarze są zamknięte.