INFORMACJA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW!

Dyrektor SP Grabice ustala nowe dni dodatkowo wolne od zajęć
dydaktyczno-wychowawczych w terminach:

1.      10.06.2020r. /za 08.04.2020r./

2.      12.06.2020r./bez zmian/

3.      16.06.2020r./nowy termin egzaminu ósmoklasisty/

4.      17.06.2020r. /nowy termin egzaminu ósmoklasisty/

5.      18.06.2020r. /nowy termin egzaminu ósmoklasisty/


Komentarze są zamknięte.