INFORMACJA DLA RODZICÓW

Informujemy, iż książki dla klas I, II, III, IV, V SP oraz I, II Gimnazjum są objęte bezpłatną dotacją rządową. Prosimy więc rodziców o nie kupowanie książek dla uczniów tych klas. Dzieci otrzymają książki ze szkolnej biblioteki we wrześniu.

Rodzice uczniów klasy VI SP oraz III gimnazjum zakupują książki we własnym zakresie.


Komentarze są zamknięte.