Gang Swojaków w Szkole Filialnej w Strzegowie

Klasa I i II wzięły udział w programie edukacyjno-naukowym oraz w Ogólnopolskim
Konkursie Plastycznym pt. „Szkolne Przygody Gangu Swojaków”. Jego celem było
propagowanie postaw proekologicznych i budowanie wrażliwości ekologicznej oraz poznanie
gatunków zwierząt chronionych.
Podczas realizowania programu uczniowie obejrzeli prezentację pt. „Gatunki zagrożone
wyginięciem w Polsce” oraz szereg animacji na temat zwierząt objętych ochroną.
Po uzyskaniu niezbędnej wiedzy na temat zwierząt chronionych uczniowie zabrali
się do realizacji pracy konkursowej.
Zadaniem było wykonanie mapy „małej ojczyzny”, na której trzeba było zaprezentować
chronione gatunki zwierząt. Dzieci wykonały je według określonej instrukcji i umieściły
je na mapie „małej ojczyzny”.
Podczas realizacji tego programu uczniowie uczyli się poprzez zabawę i poszerzyli swoją
wiedzę na temat chronionych gatunków zwierząt. Rozwinęli także swoje umiejętności
plastyczne, kreatywność i postawę proekologiczną. Za udział w konkursie dzieci dostały
certyfikaty uczestnictwa.


Komentarze są zamknięte.