Dzień Edukacji Narodowej

W Szkole Podstawowej w Grabicach odbyła się akademia  z okazji  Dnia  Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia Pani Dyrektor, która przywitała wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły oraz zaproszonych nauczycieli emerytów. Następnie przekazała głos uczniom. Program artystyczny przygotowali uczniowie klasy VI pod kierunkiem pana Adama Naruszewicza
i pana Artura Bezdziczka. Młodzi artyści piosenką i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku naszych nauczycieli. Uczniowie docenili i podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie, czujność
i troskę o dobro wychowanków. Każdy z nauczycieli i pracownik szkoły otrzymał dyplom i wiązankę kwiatów. Na zakończenie akademii głos zabrała Pani Dyrektor Beata Skowron, która mówiła
o trudnej, ale jakże  pięknej pracy nauczyciela. Podziękowała za dotychczasowe zaangażowanie  oraz życzyła wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie.


Komentarze są zamknięte.