Wierni pamięci

28 kwietnia br. uczniowie  Szkoły Podstawowej w Grabicach Wiktoria Siuda, Lena Budzianowska i Michał Trybuchowski pod opieką nauczyciela  M. Budzianowskiej brali udział w XIII Ogólnopolskim Rajdzie Samochodowym, który przebiegał pod hasłem ,,Szlakiem Bitew, Pomników, Cmentarzy Kresowych Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego’’. Celem przedsięwzięcia, którego organizatorem każdego roku jest KTTK im. Orląt Lwowskich w Żarach jest uczczenie pamięci i oddanie hołdu naszym rodakom, którzy w ostatnich dniach II wojny światowej oddali życie dla Niepodległej Polski. Trasa wiodła z Żar przez Żarki Wielkie do Chrościc, gdzie z udziałem miejscowych  władz i Związkiem Serbów Łużyckich ,,Domowina’’ , na Wzgórzu Pomnikowym zwanym  ,,Doliną Śmierci’’, złożono kwiaty i zapalono znicze.  Warto nadmienić, iż jest to jedyny w Niemczech Pomnik Polskiego Żołnierza zbudowany przez Serbołużyczan. Uroczystość połączona z koncertem pieśni w wykonaniu dzieci z miejscowej szkoły oraz zespołu śpiewaczego z Żagania, wzruszyła niejednego uczestnika wyprawy. Kolejnym punktem ubogacającym rocznicowe uroczystości – 73 lata Bitwy pod Budziszynem było odsłonięcie pomnika Staszka Błażejczuka- ofiarę niemieckiego ludobójstwa. Poświęceniu pomnika towarzyszyły modlitwy ekumeniczne o pokój  w języku polskim, serbołużyckim i niemieckim. Zwiedzanie Muzeum Serbołużyckiego w miejscowości Njeswacidła było kulminacyjnym punktem bogatego programu rajdu.

Młodzież naszej szkoły swoim udziałem i postawą w tym doniosłym  wydarzeniu patriotycznym udowodniła, że historię Polaków choć czasami trudną i bolesną, należy pielęgnować i przekazywać jej spadkobiercom.

 

 


Komentarze są zamknięte.