„Starszy uczy młodszego”

Dnia 12 czerwca 2018r. odbyła się w naszej szkole lekcja o bezpieczeństwie dla uczniów klasy I szkoły podstawowej. Scenariusz zajęć zawierał przebieg ciekawych scenek. Wspaniałymi aktorami byli uczniowie klasy II i III gimnazjum W każdej ze scenek udział brała osoba, która uczyła drugą jak należy zachować się w konkretnej sytuacji na drodze. Każdy uczeń starał się zagrać swoją rolę w sposób wręcz profesjonalny. Zajęcia
przeprowadzono z klasą pierwszą szkoły podstawowej w obecności dyrektora
szkoły, innych nauczycieli i zaproszonych gości.

 


Komentarze są zamknięte.