SPRZĄTANIE ŚWIATA

Dnia 18 września już po raz kolejny przeprowadzono akcję ,,sprzątanie świata” pod hasłem NIE MA ŚMIECI, SĄ SUROWCE. W tym dniu uczniowie wraz z wychowawcami wyruszyli w teren aby tym razem wyjątkowo nie sprzątać lecz sprawdzić w jakim stanie czystości jest nasza okolica , a więc  tym samym planeta.  Każda klasa udała się w różne strony okolicy

Po powrocie uczniowie tworzyli ilustracje z tego co zobaczyli. Niektóre prace były indywidualne, niektóre grupowe. Na apelu uczniowie prezentowali swoje prace i wyrażali swoje spostrzeżenia. Stwierdzili ,iż w różnych miejscach jest różnie. Są miejsca czyste ,ale zdarzają się zaśmiecone. Na swoich plakatach ukazały dzieci te ,,dwa światy”. Ogólnie jednak stwierdzono , że jest nieco mniej śmieci niż w latach ubiegłych , co jest pocieszające i świadczące o poczuciu odpowiedzialności za naszą Ziemię. Być może wpływ na to ma również możliwość sprzedaży surowców wtórnych.

Najładniejsze rysunki oz

dabiają szkolny korytarz.


Komentarze są zamknięte.