NARODOWE CZYTANIE

5 października 2016roku uczniowie gimnazjum w Grabicach dołączyli do ogólnopolskiej  akcji Narodowego Czytania.   W roku sienkiewiczowskim odtwarzano fragmenty „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza – utworu mówiącego o zwycięstwie prawdy i miłości, ,, o niezwykłej sile wiary, która potrafi przenosić góry’’. Młodzież zadbała o interesujące interpretacje prezentowanych tekstów. Czytanie fragmentów urozmaicały informacje dotyczące genezy powieści.

  Narodowe Czytanie” to zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich.  Jej podstawowym celem jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

 

0053e4c4210e42d3b94d5addf8bb429b_1400x1050


Komentarze są zamknięte.