Konkurs o Czerwonym Krzyżu i Międzynarodowym Prawie Humanitarnym

W czwartek (18.04) w Szkole Podstawowej nr 2 w Gubinie zorganizowano Rejonowy Konkurs
Wiedzy o Czerwonym Krzyżu i Międzynarodowym Prawie Humanitarnym. Wyniki konkursu:
I miejsce – Sabina Skowron – Szkoła Podstawowa w Grabicach
II miejsce – Filip Naruszewicz – Szkoła Podstawowa w Czarnowicach
III miejsce – Tola Pszeniczna – Szkoła Podstawowa w Grabicach
Laureaci konkursu 8 maja będą reprezentować Miasto i Gminę Gubin w 43 Wojewódzkim Konkursie
Wiedzy o Czerwonym Krzyżu i Międzynarodowym Prawie Humanitarnym organizowanym w ramach
obchodów Światowego Dnia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.


Komentarze są zamknięte.