Inauguracja roku szkolnego

Cała społeczność Szkoły Podstawowej w Grabicach z filią w Strzegowie spotkała się na uroczystości rozpoczęcia Nowego Roku Szkolnego 2022/2023. Uroczystości szkolne poprzedziła msza święta. Po jej zakończeniu pani dyrektor szkoły Beata Skowron powitała wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli,  pracowników szkoły. W przemówieniu pani dyrektor przekazała bieżące informacje dotyczące organizacji pracy szkoły. 

Wychowawcy klas:

Oddział przedszkolny 5 – 6 latki – Milena Kowalczuk
Oddział przedszkolny 5 – 6 latki – Ewa Wasielewska (filia w Strzegowie)

Oddział przedszkolny 3 – 4 latki – Urszula Mroczkowska (filia w Strzegowie)
Klasa I – Anna Pakos (filia w Strzegowie)

Klasa II – Beata Naruszewicz (filia w Strzegowie)

Klasa III – Monika Grzecznowska (filia w Strzegowie)

Klasa II – Anna Jankowska

Klasa IV – Agnieszka Klucznik

Klasa V – Katarzyna Kalinowska

Klasa VI – Mateusz Sokalski

Klasa VII – Alicja Turowska

Klasa VIII – Anna Górnik – Biegaj


Komentarze są zamknięte.