Dyktando Niepodległościowe


   19 listopada 2018 r.uczniowie klas piątych szkół podstawowych z terenu miasta Gubina
i gminy Gubin pisali dyktando w Miejskiej Bibliotece Publicznej – oddziale dla dzieci. Celem dyktanda było doskonalenie umiejętności poprawnej pisowni z uwzględnieniem nazw własnych związanych
z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 roku. 
Honorowym Patronatem Dyktando objęli:
– Pan Bartłomiej Bartczak – burmistrz miasta Gubina
– Pan Zbigniew Barski – wójt gminy Gubin
Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki i dyplomy.
   Prace będą sprawdzone przez Jury konkursowe, a nagrody będą wręczone
16 grudnia 2018 r. podczas rozstrzygnięcia Konkursu Literackiego im. Tadeusza Firleja o “Złote Pióro”.
   Z naszej szkoły udział wzięli uczniowie kl. 5: Martyna Waplak, Aleksandra Łojko
i Maciej Szulc. Na wyniki czekamy.


Komentarze są zamknięte.