Czytanie w szkole

Piąta edycja Narodowego Czytania w naszej szkole przygotowana została przez uczniów
klasy piątej. 16 stycznia br. społeczność uczniowska wysłuchała utworu Elizy Orzeszkowej
,,Dobra Pani’’. Czytające dzieci w towarzystwie wychowawczyni p. M. Budzianowskiej
i rodzica p. M. Grochowskiej dostatecznie pobudziły dziecięcą kreatywność i wyobraźnię.
Niewątpliwie spotkania takie mają wpływ na zainteresowanie uczniów literaturą polską,
a tym samym kształtowanie postawy świadomego czytelnika.


Komentarze są zamknięte.