,,Bezpieczne Gimnazjum’’

 

8 czerwca 2016r.w Krośnie Odrzańskim  odbył się międzyszkolny turniej wiedzy z profilaktyki uzależnień oraz odpowiedzialności prawnej nieletnich.

Turniej był zorganizowany przez Komendę Powiatową Policji i miał na celu zapoznanie się z opinią uczniów szkół na temat problemów i zagrożeń występujących w środowisku gimnazjalistów.

Naszą szkołę reprezentowały: Klaudia Leśniewska i Dominika Pszeniczna z klasy pierwszej. Uczennice  rzetelnie zmagały się z testem, składającym  się z pytań zamkniętych i otwartych. Pytania dotyczyły uzależnień, środków wychowawczych stosowanych wobec nieletnich, zdrowego stylu życia.

Niewątpliwie udział w turnieju przyczynił się do kształtowania prawidłowych postaw w środowisku młodzieżowym.


Komentarze są zamknięte.